Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2014

suf

Już się o grzechy noce proszą,
Już z wiosny znów jak z bólu krzyczę,
Nieubłaganą mnie rozkoszą
Zakuj w ramiona ratownicze!

A jeśli zacznę się na nowo
Wyrywać zbuntowanym ciałem,
Powiedz mi wreszcie pierwsze słowo,
Którego nigdy nie słyszałem.

Bo znów pogański samum wieje
W pędach, zawrotach, burzach, blaskach!
Pamiętaj: kiedy znów zdziczeję,
Odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj!

— Julian Tuwim
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
suf
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viay-xcv-y y-xcv-y
suf
Mam wrażenie, że jestem pozbawiona warstwy ochronnej. Powoduje to, że wszystko bardzo przeżywam. Bardzo dotyka mnie rzeczywistość, bo życie to nie rurki z kremem. Jestem przewrażliwiona, ale to jednak nie oznacza, że te smutne momenty nie są przeplatane chwilami, gdy naprawdę jest cudownie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frompiepszoty piepszoty viay-xcv-y y-xcv-y
suf
suf
5286 9652
Reposted fromSearchingMe SearchingMe viasoll soll
suf
2283 c821 500
Reposted fromsoll soll
suf
5576 376e
Reposted fromsoll soll
suf
4282 e0e0 500
*________________*
Reposted fromsoll soll
suf
2460 e4ff 500
Reposted fromsoll soll
suf
2905 f4b2 500
Reposted fromsoll soll
suf
8237 ee15
Reposted fromsoll soll
suf
5345 7cd8
Reposted fromsoll soll
suf
2990 c3bf
Reposted fromblond blond viasoll soll
suf
Fajny był ten czas, kiedy można było wszystko zwalać na młodość i głupotę. Teraz jestem stara i głupia, to już tak trochę wstyd.
— mądrości Sandry A. :)
Reposted fromsoll soll
suf
Reposted fromsoll soll
suf
7943 91ab 500
Reposted fromsoll soll
suf
8299 cf02
Reposted fromsoll soll
suf
8440 9a23 500
Reposted fromsoll soll
suf
1288 5d7c
Reposted fromblond blond viasoll soll
suf
4351 f933 500
Reposted frombecurious becurious viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl